POGOJI NAKUPA

1. SPLOŠNE DOLOČBE
Nosilecvseh pravic na internet domeni www.modushealthcard.com je trgovskopodjetje Modus International grupa d.o.o.
Kot uporabostoritev Web Shopa MODUS in vseh pridruženih strani na domeni www.modushealthcard.com se razume, da so uporabniki v vsakem trenutku seznanjeni s pogoji poslovanja (dalje v tekstu: Pogoji), ter jih v celoti razumejo insprejemajo. Omenjeni Pogojise uporabljajo za pravice in obveznosti, ki se ne nanašajo na nakupizdelkovprekoWeb Shopa MODUS.
Ponudnik storitve internet prodaje preko Web Shopa MODUS je podjetje Modus International grupa d.o.o., Ivane Brlić Mažuranić 5, 10090 Zagreb, OIB: 81006669223
Uporabnike strani se opozarja, da se prednakupom seznanijo s Pogoji prodaje, ter le te redno preverjajo, da bi bili seznanjeni s svojimi pravicami in obveznostmi. Modus International grupa d.o.o. si pridržuje pravico spremembe teh Pogojev, brez obveze predhodne najave, ter ne bo odgovornaza nobene morebitne posledice nastale iz takšnih sprememb. Omenjenespremembe začnejo veljatiz objavo na tehspletnih straneh.
Modus International grupa d.o.o. si pridržuje pravico ukinjanja storitve in spremembevsebinekot tudi ostalih storitev in podstrani, ki so sestavni del Web Shopa MODUS,kadarkoli, brez obveznosti predhodne najave ter ne bo odgovorna za nobene možne posledice nastale iz takšnihsprememb. Navedene spremembe začnejo veljatipo objavi na teh spletnih straneh.
Enako tako, Modus International grupa d.o.o. si lasti pravico spremembe, omejitevali prenehanja nudenja storitve Web Shopa MODUS, kadarkoli, brez obveznosti predhodne najave, vključno in delno ali lahko v celoti omeji pristop kot tudi nudenje določenih storitevuporabnikom, ki kršijopredpiseteh Pogojev terSplošnih pogojev uporabe.
Uporabastoritev Web Shopa MODUS se odobrava izključno polnoletnim osebam. Uporaba Web Shopa MODUS mladoletnim osebam ni dovoljena, zato so starši in/ali skrbniki dolžni skrbeti o tem, drugače prevzemajovse pravice in obveznosti nastale s takšno uporabo, medtem ko Modus International grupa d.o.o. ne odgovarja za morebitne posledice takšne uporabe. Oziroma, nakupizdelka v ponudbi na domeni www.modushealthcard.com v imenu in za račun mladoletnikaali poslovno popolnoma nesposobne osebe lahko sklenejo le njihovi zakonski zastopniki, medtem ko delno poslovno sposobne osebe lahko sklenejopogodbo samo s soglasjem njihovega zakonitega zastopnika.
Web Shop MODUS si pridržuje pravico do napakev opisu in sliki izdelka.
*** Slike izdelkov na Web Shopu MODUS so ilustrativne narave in ne morajov popolnosti odgovarjati realni podobi izdelka, ter kupec takšneizdelke ne more reklamirati na tej osnovi. Web Shop MODUS si boprizadeval za objavo točnih in aktualnih podatkov na web strani www.modushealthcard.com vendar ne prevzema odgovornost za točnost inpopolnost le teh.
2. ONLINE NAKUPPREKO “WEB SHOPA MODUS”
SKLEPANJE IN PREKINITEVPOGODBE O PRODAJI
Ti pogoji, enako kot določeni pogoji prodaje označeni ob informacijahodoločenih izdelkih, predstavljajo ponudbo Modus International grupa d.o.o., teruporabnik kot Kupec s svojo registracijo, zaključevanjem naročila ali na drugi način določens temi Pogoji le te sprejema, s čimer se razume, da je zaključenaPogodba meduporabnikom in podjetjem Modus International grupa d.o.o. inpo pogojih prodaje navedenihv teh Pogojih.
Z registracijo v Web Shopu MODUS in/ali s prijavo na Newsletter, uporabnik daje soglasje, da ga Web Shop MODUS v namen promocije storitve in izdelka lahkopo elektronski pošti obvešča o spremembah ali dodajanjih vsebine stranem, popustih, akcijah, izdelkihali spremembi načina nudenjastoritve. Uporabnik se lahko kadarkoli premisli inse odjaviz liste prejemnikov Newsletterja.
Uporabnik je pooblaščen izbrati možnost, da ga Prodajalecobvešča o novihizdelkih, izdelkih v akciji sl. (newsletter). Izdelki, ki jih je možno kupiti so oglašeni na domeni www.modushealthcard.com ,obvsakemizdelku pa so navedeni podatki o specifikaciji izdelka, ceni. Pogoji dostave so navedeni pod rubriko Dostava.
Vse cene izdelkov na web straneh www.modushealthcard.com so izražene v valuti glede na državo, iz katere je ponudnik in že vsebujejo davek na dodano vrednost. Prednakupomima uporabnik možnost pregledati Pogoje s klikom na rubrikoPogoji prodaje.
V postopku registracije ali kreiranja uporabniškega računa, mora uporabnik obvezno izbrati naziv ali ime pod katerim boopravljal storitve in izbrativarnostno zaporo ter dostaviti veljavni e-mail naslov. Vsi podatki, ki so potrebni za registracijoali kreiranje uporabniškega računa, morajo biti resnični, pri tem pa je izrecno prepovedana uporabatujih podatkov.
Registracija ali uporabniški račun se kreirajole za eno oseboinzato ni dovoljenosporočati podatke o registraciji ali uporabniškem računu tretjim osebam. Uporabnikmoravarovati podatke o svojivarnostni zapori inuporabniškem računu. Ni dovoljena uporaba tuje registracije ali uporabniškega računa.
Za kršenje določbPogojev iz tega poglavja, Modus International grupa d.o.o. pridržuje pravico, polastni presoji, ugasniti registracijoali uporabniški račun uporabnika, brez obveznostinadomestila uporabniku kakršnega koli stroška ali škode.
POGOJI PROCESA NAKUPA
Osnovne karakteristike izdelka, cene, posebne akcije inugodnosti, načini plačevanja in dostave se nanašajo na tiste, ki so veljavniv trenutku zaključenega naročila. Navedeni podatkibodo prikazani ob vsakem izdelku. Cena izdelka, v katero je vključen znesekDDV-ja instrošek dostave, so vidniv košarici za nakup pred zaključkom naročila. Strošek dostave je lahko viden na še nekaterih drugih delih strani. Vse informacije o potrditvi nakupana osnovi elektronskega naročila se bodo dostavilena naslov elektronske pošte kupca navedenegav postopku registracije/naročilaali v košarici za nakup pri vnosu podatkovob zaključku naročila. Vse cene so izražene v hrvaških kunah (HRK) ali v evrih (EUR). Vse ceneizdelkov in storitev ponujenih na straneh www.modushealthcard.com vključujejo PDV ali DDV.
Modus International grupa d.o.o. obravnavaizbrane izdelke v košarici registriranega ali neregistriranegauporabnika kot naročilo, tersi pridržuje pravico odpovedati je iz opravičenega razloga. V primeru odpovedi naročila, bo uslužbenec Web Shopa MODUS ob navajanju razlogov o navedenem obvestiti uporabnika na njegov e-mail naslov ali na vpisano kontaktno telefonsko številko.
V primeru, da Kupec ne prejme obvestila o potrditvi naročila, obstaja možnost, da je napačno vneselnaslov svoje elektronske pošte. V tem primeru kupec lahko kontaktira Modus International grupo d.o.o. na: info@modushealthcard.com ali na telefonsko številko 01/6314 044, da zaposleni lahko preverijoali je naročilo prejeto.
V trenutku naročilaposameznega izdelka iz ponudbe, uporabnik/Kupec (v smislu Zakona o zaščiti potrošnikov) pristajana Pogojenakupa in potrjuje, da je pred sklepanjempogodbebil seznanjenz informacijami objavljenimi na domeni www.modushealthcard.com in njenimi podstranmi, oziroma: ime, podjetjeali naziv, matičnaštevilkain sedež Trgovca z načini na katerelahko iznese svoje pritožbe; informacije inizdelki, ki so v ponudbi, ter njihovem nazivu, glavnim značilnostim kot tudi ceni izdelka, vključno zvsemi davčnimi in drugimi dajatvami; informacije o stroških dostave izdelka; kot tudi informacije o načinu plačevanja, ter načinu in roku dostave izdelka.
Web Shop MODUS (Modus International grupa d.o.o.) je obvezen dostaviti uporabniku /Kupcu (v smislu določb Zakona o zaščiti potrošnikov) potrdilo o predhodno navedeni vsebini v pisnem ali nekem drugem dostopnem trajnem mediju, čim prej je možno innajkasneje v trenutku dostaveizdelka. S pristajanjem na tePogojeuporabnik/Kupec soglaša, da se mu potrdilo predhodnega obvestila dostavlja po elektronski pošti na e-mail naslov, ki ga navede kot kontakt obvnosu svojega naročila.
NAČIN PLAČEVANJA
Plačevanje cene izdelka instroškov dostave se lahko opravi na eden izmed naslednjih načinov:
a) Plačevanjes kreditnimi karticami – sprejemamo samo kartice American Express, MasterCard ali Visa.
b) Plačevanje s plačilnim nalogom – izdelki za katere je zaključeno naročilo se lahko plačajos plačilom preko plačilnega nalogavvseh poslovalnicah bank, FINA-e ali uradih Hrvaške pošte. Po potrjenem naročilu, Web Shop MODUS preko e-mailapošilja podatke potrebne za plačevanje s plačilnim nalogom. Vse podatke je potrebno točno vpisati naplačilni nalog inplačativ roku 7 dni.
c) Plačevanje internet bančništva – izdelki za katere je zaključeno naročilose lahko plačajopreko internet bančništva katerekoli banke v kateri je dostopna možnost takšnega načina plačevanja.
Ob izbiri plačila s plačilnim nalogom bo Kupec na e-mail naslov (naveden v naročilu) dobil vse podatke, ki so potrebni za plačilo, medtem ko se Kupec, ki plačuje s kreditno kartico avtomatičnousmerja na varne in zaščitene SSL strani na katerihvpisuje potrebne podatke iz kartice.
Denarni prejem Kupca se razume kot prejeto vplačilo na račun Modus International grupa d.o.o. ali odobreno avtorizacijo kreditne kartice Kupca. Denarni prejem na računu podjetja Modus International grupa d.o.o. je viden naslednji delovni dan, oziroma v roku 24 ur od trenutka vplačila. Plačila, ki jih je Kupec izpeljal v petek so najpogosteje vidna v ponedeljek, ter se izdelki pošiljajo v roku 10-ih delovnih dni preko Hrvatske pošte d.d.
CENA INPOGOJI DOSTAVE
Strošek dostave je brezplačen, rok dobave izdelka na področju celotne Hrvaške je 10 delovnih dni od dneva sprejemadenarnega vplačila uporabnika/Kupca na bančni račun podjetja Modus International grupa d.o.o.
V primeru, da podjetje Modus International grupa d.o.o. ne more dostaviti katerikoli izmed naročenih izdelkov, prodajno osebje bo kontaktiralo Kupca po telefonuali e-poštizaradi dogovora o zamenjaviizdelkaali odpovedi naročenegaizdelka. Vsi ostali naročeni izdelki bodo dostavljeni.
ZAMENJAVE, REKLAMACIJE INUGOVORI, TER MATERIALNA ODGOVORNOST
Naročeni izdelki so pakirani tako, da se na način običajne manipulacijev transportu/dostavi ne smejo poškodovati. Kupec bi ob prevzemu moral pregledati pošiljko terugotoviti materialne pomanjkljivosti in poškodbe.
V primeru da Kupec po prejemu ugotovi materialne pomanjkljivosti na izdelku, reklamacije tervsi ostali ugovori se lahko izjavijov pisni formi na email naslov: info@modushealthcard.com, sedež: Modus International grupa d.o.o., Ivane Brlić Mažuranić 5, 10090 Zagreb, ali ustno na številko telefona 01/6314 044.
V primeruupravičene reklamacije se omogočavračilo plačanega zneskaali zamenjavaizdelka. V primeru, da gre za poškodbo in/ali napako pridostavljenem izdelku, Kupec lahko vrne izdelek na predhodno naveden naslov,da bi se reklamacija priznala na osnovi fizičnega dokazila. V primeru, da se z natančnim pregledom utrdi, da je prišlo do poškodbe izdelka z namernim/slučajnim mehanskim postopkom, oziroma s trganjem materiala ali drugih sestavnih delov izdelka, ki je nastalapo tem ko je izdelek pregledan in poslan h kupcu, reklamacija se bo zavrnila oziromase ne bo priznala.V takšnem primeruse ugotavlja materialna odgovornost kupca za kupljeni izdelek.
3. ZAŠČITA PODATKOVUPORABNIKA/KUPACA
Web Shop MODUS se obvezuje spoštovati anonimnost inzasebnost uporabnika Web Shopa MODUS, ter bopodatke uporabljal in obdeloval izključno v namenedoločene s temi Pogoji. Web Shop MODUS lahko zbira osebne podatke uporabnikov, kot so ime in priimek, naslov, davčna številka, telefonskaštevilka ali e-mail naslov samo, če je le te uporabnik prostovoljno dostavil Web Shopu MODUS. Web Shop MODUS ni odgovoren po nobeni osnovi za škodo, ki lahko nastane kot posledica nepravilnega, oziroma nepooblaščenega postopanja z uporabniškimi podatkiuporabnika, a če navedeni nisov domeni Web Shopa MODUS. Če uporabnik podvomiv neavtorizirano uporabo svojih podatkov, o temmora v najkrajšem času obvestiti Web Shop MODUS na e-mail naslov: info@modushealthcard.com.
Web Shop MODUS bo navedene podatke uporabljal izključnovnamene izpolnjevanjapogodbenih obveznosti ter čim boljšega uvida in razumevanja posamičnih potreb in zahtev uporabnikov kot tudi kvalitetnejšeganudenja storitev Web Shopa MODUS. Web Shop MODUS zbira in obdeluje podatke o uporabnikih, ki se nanašajo na način uporabe Web Shopa MODUS brez odkrivanja identiteteuporabnika in/ali osebnih podatkov, ki omogočajo odkrivanje identiteteuporabnika.
Web Shop MODUS zbira in beleži podatke IP-naslova (Internet ProtocolAddress) uporabnikaali lokacije računalnika za potrebe sistemskega administriranja, reševanja okvar/poškodb, potrdil prevzemanja vsebineali napredovanja tehničnih aspektov internetnega servisa. Web Shop MODUS bo avtomatizirano beležil podatke o navadahuporabe Web Shopa MODUS od straniuporabnika, med drugim tudi datoteko o obiskanostidoločenih strani in/alivsebin. Takšne podatke bo Web Shop MODUS uporabljal izključno vnamenenadgrajevanja svoje storitve.
Web Shop MODUS ne beleži številke kreditne kartice uporabnika/kupca ter neshranjuje transakcijske podatke. Za plačilo kreditnih kartic Web Shop MODUS uporablja storitve tretje strani, pooblaščene banke, ki z enkripcijo ščitizaupne podatke.