Odvojite 1 euro tjedno za Vaše zdravlje!

POSTANI PARTNER

Zašto s nama?

Modus Health Card je projekt zdravstvenog turizma koji obuhvaća mrežu javnih i privatnih zdravstvenih ustanova i tvrtki koje su povezane sa zdravljem čovjeka, a koje će pružati svoje usluge Hrvatskim građanima i turistima koji će dolaziti u Hrvatsku.

Potpisali smo nekoliko ugovora sa stranim agencijama koje su specijalizirane za medicinski i zdravstveni turizam putem kojih ćemo dovoditi njihove korisnike na liječenje i rehabilitaciju u Republiku Hrvatsku.

MODUS HEALTH CARD – modeli suradnje

OSNOVNI MODEL

U osnovnom modelu suradnje koji je definiran osnovnim ugovorom za otkup licence partner sam određuje trajni popust na gotovinsko i kartično plaćanje za krajnjeg korisnika usluga prodajne mreže Modus Health Card. Moguće je izostaviti pojedine usluge iz ponude koje već u sebi imaju uračunat popust, ali je potrebno to jasno istaknuti prilikom ugovaranja suradnje

MODEL CO-BRANDING

Modus International grupa d.o.o. po posebno definiranoj cijeni prodaje partneru Modus Health Card. Kartica je dizajnirana i tiskana prema zahtjevima partnera, no na margini mora imati otisnuto zaštitno ime “Powered by Modus Health Card”. Kroz ovaj model partneru se omogućuje razvoj vlastitog loyalty programa bez dodatnih troškova za sustav podrške i praćenja jer isti dobiva na korištenje od Modus International grupa d.o.o. za cijelo vrijeme trajanja ugovorne obaveze. Partner samostalno odlučuje hoće li karticu prodavati ili je uklopiti u uslugu kao promotivni alat i time dodati vrijednost na svoju uslugu omogućujući klijentu da ostvari pogodnosti u cijeloj Modus Health Card mreži.

___________

Svi modeli potpisom ugovorne obaveze uključuju i besplatno oglašavanje naših partnera kroz naše marketinške kanale (newsletter, društvene mreže, youtube kanal).

*Partneri Modus International grupe d.o.o. imaju mogućnost ugovaranja dodatnih usluga: konzalting, strateško planiranje, razvoj i praćenje tržišta, marketing (postavljanje, implementacija i strategije marketinga, provođenje i praćenje marketinških aktivnosti s posebnim naglaskom na digitalni marketing)

PREUZMI APLIKACIJU BESPLATNO

Modus Heath card aplikacija omogućuje značajnije popuste kod naših partnera vezanih uz zdravlje (poliklinike, stomatolozi, ljekarne i ostale zdravstvene ustanove). Više detalja pogledajte na profilima partnera Modus Health card-a.

Cijena godišnje članarine iznosi 365,00 kn.

  1. Preuzmi besplatnu aplikaciju ”modus health card” sa App Store-a ili Google play-a
  2. Na mobilnoj aplikaciji odaberite opciju ”aktiviraj ili kupi karticu” te unesite osobne podatke
  3. Unesite aktivacijski kod
  4. Prihvatite uvijete korištenja
  5. Pritisnite ”Prijava”

NAŠI PARTNERI