SPECIJALNA BOLNICA SVETI VID  prepoznatljivo je ime u svjetskoj oftalmologiji. Posvećena je kompletnoj suvremenoj oftalmologiji djece i odraslih. Dobitnik je najviših medjunarodnih nagrada za vrhunsku kirurgiju oka.

vid3  vid2 vid1

Bolnica obuhvaća prostor od 1200 m2, sa više ordinacija i čekaonica, brojnim dijagnostičkim kabinetima za osnovnu i prateću dijagnostiku, operacijskim blokom, laser centrom, kabinetom za kardiologiju, stacionarom, optikom, kabinetom za kontaktologiju i Low Vision centrom.

Opremljena po visokim svjetskim standarima, uz visoko educiran tim, dala je neophodne smjernice daljnjem razvoju oftalmologije, pomjerajući granice prema višim mogućnostima

Pružajući mogućnost novih, svrsishodnih rješenja, a ne “kirurgiju radi kirurgije“, SVETI VID je postao institucija i ime koje je sinonim za visokokvalitetnu suvremenu oftalmologiju.