" /> Ordinacija dentalne medicine Ksenija Magašić Pinezić dr.med.dent. - Modus Health Card

Ordinacija dentalne medicine Ksenija Magašić Pinezić dr.med.dent.

Osnovne informacije

Radno vrijeme

  • Ponedjeljak: 08:30-14:30
  • Utorak: 14:30 - 20:00
  • Srijeda: 14:30 - 20:00
  • Četvrtak: 08:30-14:30
  • Petak: 08:30-14:30

Popust

  • Gotovina: 10 %
  • Kartice: 10%

O partneru

Dr. Ksenija Magašić Pinezić rođena je u Krku 19. svibnja 1964. godine. Osnovnu i srednju školu pohađala je u Rijeci. 1988. godine diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Rijeci — odsjek stomatologija. Nakon završenog pripravničkog staža u trajanju od jedne godine zapošljava se u Privatnoj stomatološkoj ordinaciji Tiberio Zaverski gdje se kontinuirano educira i stječe dragocjena iskustva. 1996. godine otvara samostalno privatnu ordinaciju koja do danas uspješno radi. Od 2000. godine ugovorni je liječnik na temelju ugovora sa HZZO-om. Redovito se usavršava u Hrvatskoj i inozemstvu te rado primjenjuje novo stečena znanja u svojoj praksi.

2180

Dr. Ksenija Magašić Pinezić

Kako bi svaki pacijent bio zadovoljan našom uslugom trudimo se u prijateljskom ozračju pružiti jasnu informaciju o budućim zahvatima u skladu sa željama i financijskim mogućnostima svakog pacijenta. Nakon prvog kliničkog pregleda i analize RTG snimaka izrađujemo ponudu te ukoliko je prihvatljiva dogovaramo termine za terapijske postupke. Želimo da našim pacijentima svaki zahvat bude bezbolan pa koristimo najsuvremenije anestetike i metode. Također brinemo da uvjeti rada budu sterilni po principima suvremene sterilizacije i dezinfekcije instrumenata i prostora.

ksenija                               2109