Sesvete Medic Centar

Osnovne informacije

Radno vrijeme

  • Ponedjeljak - petak: 08:00 - 20:00
  • Subota: 08:00 - 12:00

Popust

  • Gotovina: 15%
  • Kartice: 10%

O partneru

Ostale specijalnosti: korisnici Modus Health kartice ostvaruju 15% na sve usluge.

Sesvete Medic Centar d.o.o. registriran je za obavljanje više različitih medicinskih specijalnosti te pruža širok spektar dijagnostičkih i terapijskih postupaka uključujući i kirurške postupke.

Ambulante i operacijska sala opremljene su najsuvremenijom dijagnostičkom i kirurškom opremom, a u poli- klinici se uz dogovorene specijalističke preglede i kirurške zahvate može obaviti i sva potrebna laboratorijska dijagnostika. Medicinske usluge obavlja vrhunski tim liječnika koji čine afirmirani stručnjaci educirani u uglednim klinikama.