POGOJI NAKUPA

1. SPLOŠNE DOLOČBE
Nosilec vseh pravic na internet domeni www.modushealthcard.com je trgovsko podjetje Modus International grupa d.o.o.
Kot uporabo storitev Web Shopa MODUS in vseh pridruženih strani na domeni www.modushealthcard.com se razume, da so uporabniki v vsakem trenutku seznanjeni s pogoji poslovanja (naprej v tekstu: Pogoji), ter jih v celoti razumejo in sprejemajo. Omenjeni pogoji se uporabljajo za pravice in obveznosti, ki se ne nanašajo na nakup izdelkov preko Web Shop MODUS-a.
Ponudnik storitve internet prodaje preko Web Shop MODUS-a je podjetje Modus International grupa d.o.o., Ivane Brlić Mažuranić 5, 10090 Zagreb, OIB: 81006669223
Uporabnike strani se opozarja, da se prednakupom seznanijo s Pogoji prodaje, ter le-te redno preverjajo, da bi bili seznanjeni s svojimi pravicami in obveznostmi. Modus International grupa d.o.o. si pridržuje pravico spremembe teh Pogojev, brez obveze predhodne najave, ter ne bo odgovorna za nobene morebitne posledice nastale iz takšnih sprememb. Omenjene spremembe začnejo veljati z objavo na teh spletnih straneh.
Modus International grupa d.o.o. si pridržuje pravico ukinjanja storitve in spremembe vsebine kot tudi ostalih storitev in podstrani, ki so sestavni del Web Shop MODUS-a, kadarkoli, brez obveznosti predhodne najave ter ne bo odgovorna za nikakršne posledice nastale iz takšnih sprememb. Navedene spremembe začnejo veljati po objavi na teh spletnih straneh.
Enako tako, Modus International grupa d.o.o. si lasti pravico do spremembe, omejite ali prenehanja nudenja storitve Web Shop MODUS-a, kadarkoli, brez obveznosti predhodne najave, vključno in delno ali lahko v celoti omeji pristop kot tudi nudenje določenih storitev uporabnikom, ki kršijo predpise teh Pogojev ter Splošnih pogojev uporabe.
Uporaba storitev Web Shop MODUS-a se odobrava izključno polnoletnim osebam. Uporaba Web Shop MODUS-a mladoletnim osebam ni dovoljena, zato so starši in/ali skrbniki dolžni poskrbeti za to, drugače prevzemajo vse pravice in obveznosti nastale s takšno uporabo, medtem ko Modus International grupa d.o.o. ne odgovarja za morebitne posledice takšne uporabe. Oziroma, nakup izdelka v ponudbi na domeni www.modushealthcard.com v imenu in za račun mladoletnika ali poslovno popolnoma nesposobne osebe lahko sklenejo le njihovi zakonski zastopniki, medtem ko delno poslovno sposobne osebe lahko sklenejo pogodbo samo s soglasjem njihovega zakonitega zastopnika.
Web Shop MODUS si pridržuje pravico do napake v opisu in sliki izdelka.
*** Slike izdelkov na Web Shop MODUS-u so ilustrativne narave in ni potrebno, da v popolnosti odgovarjajo realni podobi izdelka, ter kupec takšne izdelke ne more reklamirati na tej osnovi. Web Shop MODUS si bo prizadeval za objavo točnih in aktualnih podatkov na web strani www.modushealthcard.com vendar ne prevzema odgovornosti za točnost in popolnost le-teh.
2. ONLINE NAKUP PREKO “WEB SHOPA MODUS”
SKLEPANJE IN PREKINITEV POGODBE O PRODAJI
Ti pogoji, enako kot določeni pogoji prodaje označeni ob informacijah o določenih izdelkih, predstavljajo ponudbo Modus International grupa d.o.o., ter uporabnik kot Kupec s svojo registracijo, zaključevanjem naročila ali na drugi način določen s temi Pogoji le te sprejema, s čimer se razume, da je zaključena Pogodba med uporabnikom in podjetjem Modus International grupa d.o.o. in po pogojih prodaje navedenih v teh Pogojih.
Z registracijo v Web Shopu MODUS in/ali s prijavo na Novice (v nadaljevanju: Newsletter), uporabnik daje soglasje, da ga Web Shop MODUS v namen promocije storitve in izdelka lahko po elektronski pošti obvešča o spremembah ali dodajanjih vsebine stranem, popustih, akcijah, izdelkih ali spremembi načina nudenja storitve. Uporabnik se lahko kadarkoli premisli in se odjavi z liste prejemnikov Newsletter-ja.
Uporabnik je pooblaščen izbrati možnost, da ga Prodajalec obvešča o novih izdelkih, izdelkih v akciji sl. (newsletter). Izdelki, ki jih je možno kupiti so oglašeni na domeni www.modushealthcard.com, ob vsakem izdelku pa so navedeni podatki o specifikaciji izdelka, ceni. Pogoji dostave so navedeni pod rubriko Dostava.
Vse cene izdelkov na web straneh www.modushealthcard.com so izražene v valuti glede na državo, iz katere je ponudnik in že vsebujejo davek na dodano vrednost. Pred nakupom ima uporabnik možnost pregledati Pogoje s klikom na rubriko: Pogoji prodaje.
V postopku registracije ali kreiranja uporabniškega računa, mora uporabnik obvezno izbrati naziv ali ime pod katerim bo opravljal storitve in izbrati varnostno zaporo ter dostaviti veljavni e-mail naslov. Vsi podatki, ki so potrebni za registracijo ali kreiranje uporabniškega računa, morajo biti resnični, pri tem pa je izrecno prepovedana uporabatujih podatkov.
Registracija ali uporabniški račun se kreirajo le za eno osebo in zato ni dovoljeno sporočati podatke o registraciji ali uporabniškem računu tretjim osebam. Uporabnik mora varovati podatke o svoji varnostni zapori in uporabniškem računu. Ni dovoljena uporaba tuje registracije ali uporabniškega računa.
Za kršenje Pogojev iz tega poglavja, si Modus International grupa d.o.o. pridržuje pravico, po lastni presoji, prekiniti registracijo ali uporabniški račun uporabnika, brez obveznosti nadomestila uporabniku kakršnega koli stroška ali škode.
POGOJI PROCESA NAKUPA
Osnovne karakteristike izdelka, cene, posebne akcije in ugodnosti, načini plačevanja in dostave se nanašajo na tiste, ki so veljavni v trenutku zaključenega naročila. Navedeni podatki bodo prikazani ob vsakem izdelku. Cena izdelka, v katero je vključen znesek DDV-ja in strošek dostave, je vidna v košarici za nakup pred zaključkom naročila. Strošek dostave je lahko viden na še nekaterih drugih delih strani. Vse informacije o potrditvi nakupa na osnovi elektronskega naročila bodo dostavljena na naslov elektronske pošte kupca navedenega v postopku registracije/naročila ali v košarici za nakup pri vnosu podatkov ob zaključku naročila. Vse cene so izražene v hrvaških kunah (HRK) ali v evrih (EUR). Vse cene izdelkov in storitev ponujenih na straneh www.modushealthcard.com vključujejo PDV ali DDV.
Modus International grupa d.o.o. obravnava izbrane izdelke v košarici registriranega ali neregistriranega uporabnika kot naročilo, ter si pridržuje pravico odpovedati je iz opravičenega razloga. V primeru odpovedi naročila, bo uslužbenec Web Shop MODUS-a ob navajanju razlogov o navedenem obvestil uporabnika na njegov e-mail naslov ali na vpisano kontaktno telefonsko številko.
V primeru, da Kupec ne prejme obvestila o potrditvi naročila, obstaja možnost, da je napačno vnesel naslov svoje elektronske pošte. V tem primeru kupec lahko kontaktira Modus International grupo d.o.o. na: info@modushealthcard.com ali na telefonsko številko +385 99 3473 00, da zaposleni lahko preverijo ali je naročilo prejeto.
V trenutku naročila posameznega izdelka iz ponudbe, uporabnik/Kupec (v smislu Zakona o zaščiti potrošnikov) pristaja na Pogoje nakupa in potrjuje, da je pred sklepanjem pogodbe bil seznanjen z informacijami objavljenimi na domeni www.modushealthcard.com in njenimi podstranmi, oziroma: ime, podjetje ali naziv, matična številka in sedež Trgovca z načini na katere lahko poda svoje pritožbe; informacije o izdelki, ki so v ponudbi, ter njihovem nazivu, glavnim značilnostim kot tudi ceni izdelka, v ključno z vsemi davčnimi in drugimi dajatvami; informacije o stroških dostave izdelka; kot tudi informacije o načinu plačevanja, ter načinu in roku dostave izdelka.
Web Shop MODUS (Modus International grupa d.o.o.) ima obvezo dostaviti uporabniku /Kupcu (v smislu določb Zakona o zaščiti potrošnikov) potrdilo o predhodno navedeni vsebini v pisnem ali nekem drugem dostopnem trajnem mediju, čim prej je možno in najkasneje v trenutku dostave izdelka. S pristajanjem na te Pogoje uporabnik/Kupec soglaša, da se mu potrdilo predhodnega obvestila dostavlja po elektronski pošti na e-mail naslov, ki ga navede kot kontakt ob vnosu svojega naročila.
NAČIN PLAČEVANJA
Plačevanje cene izdelka se lahko opravi na eden izmed naslednjih načinov:
a) Plačevanje s kreditnimi karticami – sprejemamo samo kartice American Express, MasterCard ali Visa.
b) Plačevanje s plačilnim nalogom – izdelki za katere je zaključeno naročilo se lahko plačajo s plačilom preko plačilnega naloga v  vseh poslovalnicah bank, ali uradih Hrvaške pošte. Po potrjenem naročilu, Web Shop MODUS uporabniku preko e-maila pošlje podatke potrebne za plačevanje s plačilnim nalogom. Vse podatke je potrebno točno vpisati na plačilni nalog, ki ga je potrebno plačati v roku 3 dni.
c) Plačevanje z uporabo spletnega bančništva – izdelki za katere je zaključeno naročilo se lahko plačajo preko internet bančništva katerekoli banke v kateri je dostopna možnost takšnega načina plačevanja.
Ob izbiri plačila s plačilnim nalogom bo Kupec na e-mail naslov (naveden v naročilu) dobil vse podatke, ki so potrebni za plačilo, medtem ko se Kupec, ki plačuje s kreditno kartico avtomatično usmerja na varne in zaščitene SSL strani na katerih vpisuje potrebne podatke iz kartice.
Denarni prejem Kupca se razume kot prejeto vplačilo na račun Modus International grupa d.o.o. ali odobreno avtorizacijo kreditne kartice Kupca. Denarni prejem na računu podjetja Modus International grupa d.o.o. je viden naslednji delovni dan, oziroma v roku 24 ur od trenutka vplačila. Plačila, ki jih je Kupec izpeljal v petek so najpogosteje vidna v ponedeljek, ter se izdelki pošiljajo v roku 10-ih delovnih dni preko Hrvatske pošte d.d.
CENA IN POGOJI DOSTAVE
Strošek dostave je brezplačen, rok dobave izdelka na področju celotne Hrvaške je 10 delovnih dni od dneva sprejema denarnega vplačila uporabnika/Kupca na bančni račun podjetja Modus International grupa d.o.o.
V primeru, da podjetje Modus International grupa d.o.o. ne more dostaviti kateregakoli izmed naročenih izdelkov, bo prodajno osebje  kontaktiralo Kupca po telefonuali e-pošti zaradi dogovora o zamenjavi izdelka ali odpovedi naročenega izdelka. Vsi ostali naročeni izdelki bodo dostavljeni.
ZAMENJAVE, REKLAMACIJE IN PRITOŽBE, TER MATERIALNA ODGOVORNOST
Naročeni izdelki so pakirani tako, da se na način običajne manipulacijev transportu/dostavi ne smejo poškodovati. Kupec bi ob prevzemu moral pregledati pošiljko ter ugotoviti materialne pomanjkljivosti in poškodbe.
V primeru da Kupec po prejemu ugotovi materialne pomanjkljivosti na izdelku, reklamacije ter vse ostale pritužbe se lahko prodajo v pisni formi na email naslov: info@modushealthcard.com, sedež: Modus International grupa d.o.o., Ivane Brlić Mažuranić 5, 10090 Zagreb, ali ustno na številko telefona +385 99 3473 000.
V primeru upravičene reklamacije se omogoča vračilo plačanega zneska ali zamenjava izdelka. V primeru, da gre za poškodbo in/ali napako pri dostavljenem izdelku, Kupec lahko vrne izdelek na predhodno naveden naslov,da bi se reklamacija priznala na osnovi fizičnega dokazila. V primeru, da se z natančnim pregledom ugotovi, da je prišlo do poškodbe izdelka z namernim/slučajnim mehanskim postopkom, oziroma s trganjem materiala ali drugih sestavnih delov izdelka, ki je nastala po tem ko je izdelek pregledan in poslan h kupcu, se bo reklamacija zavrnila oziroma se ne bo priznala.V takšnem primeru se ugotavlja materialna odgovornost kupca za kupljeni izdelek.
3. ZAŠČITA PODATKOV UPORABNIKA/KUPCA
Web Shop MODUS se obvezuje spoštovati anonimnost in zasebnost uporabnika Web Shop MODUS-a, ter bo podatke uporabljal in obdeloval izključno v namene določene s temi Pogoji. Web Shop MODUS lahko zbira osebne podatke uporabnikov, kot so ime in priimek, naslov, davčna številka, telefonska številka ali e-mail naslov samo, če je le te uporabnik prostovoljno dostavil Web Shop MODUS-u. Web Shop MODUS ni odgovoren na nobeni osnovi za škodo, ki lahko nastane kot posledica nepravilnega, oziroma nepooblaščenega postopanja z uporabniškimi podatki uporabnika, a če navedeni nisov domeni Web Shopa MODUS. Če uporabnik podvomi v neavtorizirano uporabo svojih podatkov, o tem mora v najkrajšem času obvestiti Web Shop MODUS na e-mail naslov: info@modushealthcard.com.
Web Shop MODUS bo navedene podatke uporabljal izključno v namene izpolnjevanja pogodbenih obveznosti ter čim boljšega uvida in razumevanja posamičnih potreb in zahtev uporabnikov kot tudi kvalitetnejšega nudenja storitev Web Shop MODUS-a. Web Shop MODUS zbira in obdeluje podatke o uporabnikih, ki se nanašajo na način uporabe Web Shop MODUS-a brez odkrivanja identitete uporabnika in/ali osebnih podatkov, ki omogočajo odkrivanje identitete uporabnika.
Web Shop MODUS zbira in beleži podatke IP-naslova (Internet Protocol Address) uporabnika ali lokacije računalnika za potrebe sistemskega administriranja, reševanja okvar/poškodb, potrdil prevzemanja vsebine ali napredovanja tehničnih vidikov internetnega servisa. Web Shop MODUS bo avtomatizirano beležil podatke o navadah uporabe Web Shop MODUS-a s strani uporabnika, med drugim tudi datoteko o obiskanosti določenih strani in/ali vsebin. Takšne podatke bo Web Shop MODUS uporabljal izključno v namene nadgrajevanja svoje storitve.
Web Shop MODUS ne beleži številke kreditne kartice uporabnika/kupca ter ne shranjuje transakcijske podatke. Za plačilo kreditnih kartic Web Shop MODUS uporablja storitve tretje strani, pooblaščene banke, ki z enkripcijo ščiti zaupne podatke.