REKLAMACIJE IN ZAMENJAVE

Naročeni izdelki so pakirani tako, da se z običajno manipulacijo v transportu/dostavi ne morejo poškodovati.
Reklamacije povezane z pomanjkljivostmi izdelkov tervsi ostali ugovori se lahko izjavijo v pisani formi na:
e-mail naslov: info@modushealthcard.com,
sedež: Modus International grupa d.o.o., Ivane Brlić Mažuranić 5, 10090 Zagreb,
ali ustno na številko telefona +385 99 3473 000.
V primeru upravičene reklamacije se omogoča povračilo vplačanega zneska ali zamenjava kartice.
V primeru, da gre za poškodbo in/ali nepravilnost izdane kartice, kupec lahko vrne kartico na prej naveden naslov, da bi se reklamacija uveljavila na osnovi fizičnih dokazov. Če se z natančnim pregledom ugotovi, da je prišlo do poškodbe izdelka z namernim/slučajnim mehaničnim postopkom, oziroma trganja kartice, ki je nastalo po tem ko je izdelek bil pregledan in poslan kupcu, se bo reklamacija zavrnila oziroma zanikala. V takšnem primeru se ugotavlja materialna odgovornost kupca za kupljeni izdelek.
Naslov za pošiljanje reklamiranih/zamenjanih izdelkov:
Modus International grupa d.o.o.
Ivane Brlić Mažuranić 5
10 090 Zagreb
Hrvatska
OIB: 81006669223
Telefon: +385 99 3473 000