wustenrot_zavrsnajutarnji-list-yavrnadental-centar-b224satazirsak-siget-i-hak9

Triglav i Healthklaster kartica2

Modus International grupa d.o.o. po posebno definiranoj cijeni prodaje
partneru Modus Health Card.

Kartica je dizajnirana i tiskana prema zahtjevima partnera, no na
margini mora imati otisnuto zaštitno ime “Powered by Modus Health card”
kako bi ostali partneri znali da se radi o Modus Health kartici i kako
bi odobrili popust korisnicima.

Kroz ovaj model partneru se omogućuje razvoj vlastitog loyalty programa
bez dodatnih troškova za sustav podrške i praćenja jer isti dobiva na
korištenje od Modus International grupe d.o.o. za cijelo vrijeme
trajanja ugovorne obaveze.
Partner samostalno odlučuje hoće li karticu prodavati ili je uklopiti u
uslugu kao promotivni alat i time dodati vrijednost na svoju uslugu
omogućujući klijentu da ostvari pogodnosti u cijeloj Modus Health Card
mreži.