Proljetna akcija - 20% na godišnju članarinu!

Uvjeti upotrebe MHC SERVISA – PARTNERI

(sukladno odredbama Uredbe 2019/1150 Europskog Parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja)

(Prilog Općim uvjetima korištenja MHC WEB STRANICE / MHC MOBILNE APLIKACIJE)

 

Ovi Uvjeti upotrebe MHC SERVISA – PARTNERI (Posljednje ažuriranje: 14.11.2023.godine) u odnosu na nove PARTNERE stupaju na snagu njihovim prihvatom, a u odnosu na postojeće PARTNERE po isteku obavijesnog roka od 15 (petnaest) dana, računajući od dana objave revidiranih Uvjeta upotrebe MHC SERVISA – PARTNERI na MHC WEB STRANICI i od dana slanja PARTNERU objave izmijenjenog i dopunjenog teksta Uvjeta upotrebe MHC SERVISA – PARTNERI, što god nastupi kasnije.

Za potrebe ovih Uvjeta upotrebe MHC SERVISA – PARTNERI, PARTNER znači svaka privatna osoba koja djeluje u trgovačkom ili profesionalnom svojstvu ili bilo koja pravna osoba, koja potrošačima nudi robu ili usluge putem usluga MHC SERVISA u svrhe povezane s vlastitom trgovačkom, poslovnom, obrtničkom ili profesionalnom djelatnosti, a s kojom REAL GRUPA ima sklopljen odgovarajući Ugovor o poslovnoj suradnji.

Razumljivost

Ovi Uvjeti upotrebe MHC SERVISA – PARTNERI, zajedno s Općim uvjetima korištenja MHC WEB STRANICE / MHC MOBILNE APLIKACIJE čiji sastavni dio čine, jednostavnim i razumljivim jezikom PARTNERU pružaju sve potrebne informacije u skladu s Uredbom 2019/1150 Europskog Parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja (nadalje: Uredba 2019/1150).

Dostupnost

Ovi Uvjeti upotrebe MHC SERVISA – PARTNERI dostupni su PARTNERU u svakom trenutku na cloudu putem sljedeće poveznice („linka“): https://modushealthcard.com/uvjeti-upotrebe-mhc-servisa-partneri/, te su i prije pružanja usluga MHC SERVISA dani na uvid PARTNERU putem odnosne poveznice. Putem odnosne poveznice bit će moguće pristupiti i svim ranije važećim verzijama ovih Uvjeta upotrebe MHC SERVISA – PARTNERI, kao i Općih uvjeta korištenja MHC WEB STRANICE / MHC MOBILNE APLIKACIJE čiji sastavni dio čine, kroz vremenski period („storability“) i na način koji omogućuje njihovu neizmijenjenu reprodukciju („reprodcution“) sukladno odredbama Uredbe 2019/1150, sve kako bi se odnosnom sredstvu osigurale karakteristike „trajnog medija“ odnosno „trajnog nosača podataka“.

Prije potpisivanja ugovora o poslovnoj suradnji s REAL GRUPOM, PARTNERI je upućen upoznati se sa sadržajem ovih Uvjeta upotrebe MHC SERVISA – PARTNERI, kao i sa sadržajem Općih uvjeta MHC WEB STRANICE / MHC MOBILNE APLIKACIJE čiji sastavni dio oni čine.

Razlozi za odluku o suspenziju pružanja usluga REAL GRUPE, djelomično ili u cijelosti, jesu:

 • Nepridržavanje Ugovora o poslovnoj suradnji;


Razlozi za odluku o prekidu
pružanja usluga REAL GRUPE, djelomično ili u cijelosti, jesu:

 • Kršenje Općih uvjeta MHC WEB STRANICE / MHC MOBILNE APLIKACIJE;
 • Prema razumnom mišljenju REAL GRUPE, bilo koja radnja i/ili propuštanje radnje i/ili mijenjanja opsega usluge ili proizvoda PARTNERA koje može utjecati na uspješno funkcioniranje MHC SERVISA i/ili na ugled istih;
 • Nezadovoljstvo KORISNIKA MHC SERVISA PARTNEROM u vidu niskih ocjena PARTNERA na MHC SERVISIMA (bez obzira odnose li se niske ocjene na nepoštivanje obveza koje PARTNER ima ili je imao prema KORISNICIMA MHC SERVISA iz njihovih direktnih poslovnih odnosa ili na što drugo).


Bilo koje drugo ograničenje

REAL GRUPA nije odgovorna za eventualni prekid operativnosti bilo kojeg dijela Interneta niti za moguće reguliranje Interneta na način koji može ograničiti ili zabraniti pružanje/korištenje MHC SERVISA, ili izvršivost njezinih online funkcija.

Druga ograničenja pružanja usluga / korištenja MHC SERVISA mogu biti regulirani dvostrano obveznim ugovorima koji će biti zasebno sklapani između REAL GRUPE i svakog pojedinog PARTNERA, i koji će, svaki za sebe, detaljnije definirati dodatne činidbe koje mogu predstavljati sadržaj odnosa REAL GRUPE i svakog pojedinog PARTNERA.


Dodatni kanali za distribuciju i potencijalni povezani programi

REAL GRUPA ne pruža niti dodatne kanale za distribuciju ni potencijalno povezane programe putem kojih bi REAL GRUPA mogla stavljati na tržište robu i usluge koje nude PARTNERI.


Izmjene i dopune ovih Uvjeta upotrebe MHC SERVISA – PARTNERI

REAL GRUPA zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta upotrebe MHC SERVISA – PARTNERI u bilo kojem trenutku u skladu s ovom odredbom. Ako REAL GRUPA izmijeni ove Uvjete upotrebe MHC SERVISA – PARTNERI, objavit će revidirane Uvjete upotrebe MHC SERVISA – PARTNERI na MHC WEB STRANICI i ažurirati datum „Posljednje ažuriranje“ na vrhu ovih Uvjeta upotrebe MHC SERVISA – PARTNERI i isti će biti dostupni na cloudu putem sljedeće poveznice („linka“): https://modushealthcard.com/uvjeti-upotrebe-mhc-servisa-partneri/. Daljnji pristup ili korištenje MHC SERVISA od strane PARTNERA predstavljat će prihvaćanje revidiranih Uvjeta upotrebe MHC SERVISA – PARTNERI.

Istodobno, REAL GRUPA će PARTNERA obavijestiti o svim predloženim izmjenama i/ili dopunama ovih Uvjeta upotrebe MHC SERVISA – PARTNERI zasebnom komunikacijom putem e-pošte, na adresu e-pošte PARTNERA navedenu u ugovoru o poslovnoj suradnji, a koja e-poruka će sadržavati obavijest o namjeravanim izmjenama i dopunama te poveznicu za pristup tekstu Uvjeta upotrebe MHC SERVISA – PARTNERI.

Predložene izmjene i dopune ne provode se prije isteka obavijesnog roka od 15 (petnaest) dana, računajući od dana objave revidiranih Uvjeta upotrebe MHC SERVISA – PARTNERI na MHC WEB STRANICI i od dana slanja objave PARTNERU izmijenjenog i dopunjenog teksta Uvjeta upotrebe MHC SERVISA – PARTNERI, što god nastupi kasnije.

PARTNER ima pravo raskinuti poslovni odnos s REAL GRUPOM prije isteka u prethodnom stavku navedenog obavijesnog roka. Takav raskid ugovora stupa na snagu po proteku obavijesnog roka.

PARTNER se putem pisane izjave ili jasne potvrdne radnje može odreći obavijesnog roka iz stavka 3. ovog dijela u bilo kojem trenutku nakon što je primio obavijest na temelju stavka 2. ovog dijela.

Tijekom trajanja obavijesnog roka, stavljanje u ponudu nove robe ili usluga putem MHC SERVISA smatra se jasnom potvrdnom radnjom kojom se PARTNER odriče obavijesnog roka.

Obavijesni rok iz stavka 3. ovog dijela ne primjenjuje se u sljedećim slučajevima:

 • ako REAL GRUPA podliježe zakonskoj ili regulatornoj obvezi u skladu s kojom je dužan izmijeniti i/ili dopuniti Uvjete upotrebe MHC SERVISA – PARTNERI na način koji mu ne dopušta da poštuje obavijesni rok iz stavka 3. ovog članka;
 • ako REAL GRUPA mora iznimno izmijeniti i/ili dopuniti Uvjete upotrebe MHC SERVISA – PARTNERI radi rješavanja nepredviđene i neposredne opasnosti povezane s obranom usluga MHC SERVISA, potrošača ili PARTNERA od prijevara, zlonamjernih programa, neželjene pošte, povreda podataka ili drugih kibersigurnosnih rizika.

Putem odnosne poveznice bit će moguće pristupiti i svim ranije važećim verzijama ovih Uvjeta upotrebe MHC SERVISA – PARTNERI, kao i Općih uvjeta MHC WEB STRANICE / MHC MOBILNE APLIKACIJE a čiji sastavni dio čine, kroz vremenski period („storability“) i na način koji omogućuje njihovu neizmijenjenu reprodukciju („reprodcution“) sukladno odredbama Uredbe 2019/1150, sve kako bi se odnosnom sredstvu osigurale karakteristike „trajnog medija“ odnosno „trajnog nosača podataka“.


Jasno vidljiv identitet

REAL GRUPA osigurava da je identitet PARTNERA na MHC SERVISIMA jasno vidljiv. Vidljivost identiteta Partnera ovisit će o odabiru usluga promoviranja i/ili reklamiranja usluga i/ili proizvoda koji pojedini PARTNER nudi na MHC SERVISIMA. Uvjeti, opseg i načini vidljivosti identiteta bit će zasebno unaprijed dogovoreni između Ugovornih strana, pri čemu pojedini PARTNER može odabrati određeni paket usluga temeljem primjenjivog cjenika REAL GRUPE.


Ograničenje, suspenzija i prekid

U slučaju ograničenja ili suspendiranja pružanja usluga MHC SERVISA PARTNERU izvršenim od strane REAL GRUPE, prije ili u trenutku stupanja na snagu ograničenja ili suspenzije, REAL GRUPA će dati PARTNERU izjavu s razlozima za tu odluku.

Ako REAL GRUPA odluči prekinuti pružanje usluga MHC SERVISA određenom PARTNERU u cijelosti, tom PARTNERU najmanje 30 (trideset dana) dana prije stupanja prekida na snagu na cloudu putem slijedeće poveznice („linka“): https://modushealthcard.com/arhiva-dokumenata/, uz istodobno slanje poruke e-pošte na adresu PARTNERA iz ugovora o poslovnoj suradnji, daje izjavu s razlozima za tu odluku, čime se omogućuje pristup od strane PARTNERU odnosnom dostavljenom materijalu koji mu je osobno upućen kroz vremenski period („storability“) i na način koji omogućuje njegovu neizmijenjenu reprodukciju („reprodcution“) sukladno odredbama Uredbe 2019/1150.

Obavijesni rok iz prethodnog stavka ne primjenjuje se ako REAL GRUPA:

 • podliježe zakonskoj ili regulatornoj obvezi u skladu s kojom je dužan u cijelosti prekinuti pružanje svojih usluga MHC SERVISA određenom PARTNERU na način koji mu ne dopušta da poštuje taj obavijesni rok; ili
 • ostvaruje svoje pravo na prekid na osnovi imperativnog razloga na temelju nacionalnog prava koje je u skladu s pravom Unije;
 • može dokazati da je dotični PARTNER više puta prekršio primjenjive Uvjete upotrebe MHC SERVISA – PARTNERI, što je rezultiralo prekidanjem pružanja usluga MHC SERVISA u cijelosti.

U slučajevima u kojima se ne primjenjuje obavijesni rok iz stavka 2. ovog dijela, REAL GRUPA dotičnom PARTNERU bez nepotrebne odgode na cloudu putem slijedeće poveznice („linka“): https://modushealthcard.com/arhiva-dokumenata/, uz istodobno slanje poruke e-pošte PARTNERA iz ugovora o poslovnoj suradnji, daje izjavu s razlozima za tu odluku čime se omogućuje pristup od strane PARTNERA odnosnom dostavljenom materijalu koji mu je osobno upućen kroz vremenski period („storability“) i na način koji omogućuje njegovu neizmijenjenu reprodukciju („reprodcution“) sukladno odredbama Uredbe 2019/1150.

U slučaju ograničenja, suspenzije ili prekida, REAL GRUPA daje PARTNERU mogućnost da pojasni činjenice i okolnosti u okviru internog postupka rješavanja pritužbi iz nižeg odjeljka ovih Uvjeta upotrebe MHC SERVISA – PARTNERI.


Rangiranje

REAL GRUPA oglase na MHC SERVISIMA rangira prema sljedećim parametrima:

 • ovisno o odabranom paketu usluga temeljem primjenjivog cjenika REAL GRUPE, obavljat će se prioritetno grupiranje i omogućavati različitost vidljivosti identiteta pojedinog Partnera.
 • Svaki paket usluga omogućava drugačiju vidljivost identiteta Partnera na MHC SERVISIMA i drugačije rangiranje.
 • Prioritet Partnera određuju kvaliteta i cijena odabranog paketa usluga temeljem primjenjivog cjenika REAL GRUPE, prema načelu „veća kvaliteta i naknada – vidljiviji identitet – prioritetnije rangiranje“.
 • Unutar grupe partnera koji su odabrali kvalitativno i cjenovno isti paket usluga pozicioniranje je randomizirano.


Ograničenja ponude različitih uvjeta putem drugih kanala

Mogućnost ponude različitih uvjeta PARTNERA putem drugih kanala PARTNERU nije ograničena ni na koji način.

REAL GRUPA ni na koji način neće stavljati jednog PARTNERA u povoljniji položaj na MHC SERVISIMA u odnosu na nekog drugog PARTNERA.

Posebni ugovorni uvjeti

  1. Uvjeti pod kojima PARTNERI mogu raskinuti ugovorni odnos s REAL GRUPOM u svezi pružanja usluga putem MHC SERVISA:
    1. Ugovorne strane odnosni Ugovor o poslovnoj suradnji mogu redovno otkazati pisanim putem uz otkazni rok od 60 (šezdeset) dana. Otkazni rok počinje teći danom kada je strana koja otkazuje ugovor izjavu o otkazu uputila preporučeno putem pošte drugoj strani na adresu registriranog sjedišta druge ugovorne strane ili na adresu o kojoj je strana kojoj se otkazuje pisano obavijestila stranu koja otkazuje ugovor.
    2. Ugovorne strane su suglasne da odnosni Ugovor o poslovnoj suradnji mogu izvanredno otkazati pisanom obavijesti bez otkaznog roka u svako doba u slučaju ako bilo koja od ugovornih strana grubo krši bitne uvjete suradnje kako su definirani i utanačeni odnosnim Ugovorom o poslovnoj suradnji ili u slučaju izvanrednih okolnosti koje bi opravdale izvanredni otkaz odnosnog Ugovora o poslovnoj suradnji.
    3. Bitnim kršenjem odnosnog Ugovora o poslovnoj suradnji smatrat će se ako jedna ugovorna strana ne izvrši dužne činidbe iz odnosnog Ugovora o poslovnoj suradnji, djelomično ili u cijelosti, pa time drugu Ugovornu stranu bitno uskrati za ono što ima pravo očekivati po odnosnom Ugovoru o poslovnoj suradnji osim ako jednoj Ugovornoj strani nije omogućeno izvršavanje obveza iz odnosnog Ugovora o poslovnoj suradnji zbog propusta druge ugovorne strane.
    4. Između Ugovornih stana slijedeće situacije smatrat će se izvanrednim okolnostima koje opravdavaju izvanredni otkaz odnosnog Ugovora o poslovnoj suradnji: a) prijeteći stečaj, b) stečaj ili likvidacija, c) trajnija nesposobnost plaćanja i e) druge situacije koje bi mogle bitno utjecati na sposobnost jedne od Ugovornih strana da izvrši svoje preuzete obveze (npr. ukidanje popusta PARTNERA).
   1.  
   1.  
   1.  

Bez obzira na navedeno u točkama (1)-(4) gore, odnosni Ugovor o poslovnoj suradnji može biti okončan u bilo kojem trenutku zajedničkim sporazumom Ugovornih strana.

Bez obzira na navedeno u točkama (1)-(4) gore, prestanak odnosnog Ugovora o poslovnoj suradnji ne utječe na prava PARTNERA sukladno odredbama Uredbe 2019/1150 Europskog Parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja te će prestankom odnosnog Ugovora o poslovnoj suradnji doći do ograničenja u pružanju usluga onih usluga MHC SERVISA koje su obuhvaćene odnosnim Ugovorom o poslovnoj suradnji.

 1. Opis tehničkog i ugovornog pristupa, ili nepostojanja takvog pristupa, informacijama koje je pružio ili generirao poslovni korisnik, a koji oni zadržavaju nakon isteka ugovora između pružatelja usluga internetskog posredovanja i poslovnog korisnika:

Nakon prestanka poslovnog odnosa koji je predmet Ugovora o poslovnoj suradnji, osobne i poslovne podatke koje je dobio od PARTNERA, REAL GRUPA će vratiti PARTNERU na „trajnom mediju“ odnosno „trajnom nosaču podataka“ (npr. čvrsti disk, memory stick i sl.).

RAL GRUPA ima pravo pohraniti i čuvati kopije osobnih i poslovnih podataka koje je dobio od PARTNERA i nakon prestanka poslovnog odnosa koji je predmet međusobnog ugovora o poslovnoj suradnji, ali samo i isključivo u skladu sa zakonskim ovlaštenjima i pravima koja za REAL GRUPU proizlaze iz odnosnog međusobnog ugovora o poslovnoj suradnji i Općih uvjeta MHC SERVISA – PARTNERI.

Pristup podacima

Opis tehničkog i ugovornog pristupa, ili nepostojanja takvog pristupa, poslovnih korisnika osobnim podacima ili drugim podacima, ili i jednima i drugima, koje poslovni korisnici ili potrošači daju u svrhu upotrebe dotičnih usluga internetskog posredovanja ili koji su nastali pri pružanju tih usluga:

U svezi pristupa osobnim podacima od strane REAL GRUPE u pogledu osobnih podataka koje PARTNERI ili KORISNICI daju u svrhu upotrebe MHC SERVISA ili koji su nastali pri pružanju usluga MHC SERVISA, te o dijeljenju istih, REAL GRUPA upućuje PARTNERA na odredbe Općih uvjeta MHC WEB STRANICE / MHC MOBILNE APLIKACIJE, primarno poglavlja Uvjeti korištenja „Izjava o privatnosti“ i Uvjeti korištenja „Intelektualno vlasništvo“ sadržane u Općim uvjetima MHC WEB STRANICE / MHC MOBILNE APLIKACIJE.

Interni sustav rješavanja pritužbi

RAL GRUPA, u skladu s Uredbom 2019/1150 ustanovljava interni sustav rješavanja pritužbi PARTNERA pod niže navedenim uvjetima.

PARTNER ima pravo podnošenja izravne pritužbe REAL GRUPI u pogledu sljedećih pitanja:

 • navodne neusklađenosti REAL GRUPE s bilo kojom obvezom utvrđenom u Uredbi 2019/1150 koja utječe na PARTNERA koji podnosi pritužbu (nadalje: PODNOSITELJ PRITUŽBE);
 • tehničkih problema koji se izravno odnose na pružanje usluga REAL GRUPE te koji utječu na PODNOSITELJA PRITUŽBE;
 • mjera koje poduzima REAL GRUPA ili postupanja REAL GRUPE koja se izravno odnose na pružanje usluga MHC SERVISA te koja utječu na PODNOSITELJA PRITUŽBE;

PODNOSITELJ PRITUŽBE može podnijeti pritužbu iz gore navedenih razloga u pisanom obliku i to putem pošte na adresu: REAL GRUPA d.o.o., Ulica Ljudevita Posavskog 31, HR-10000 Zagreb, ili na adresu e-pošte: [email protected].

O podnesenim pritužbama pravorijek će donositi tijelo koje će se sastojati od 3 (tri) člana, od kojih će najmanje 1 (jedan) član biti iz odjela pravnih poslova REAL GRUPE i 1 (jedan) član iz odjela tehničke podrške MHC SERVISA.

REAL GRUPA će u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave pritužbe, ispitati pritužbu i poduzeti sve potrebne mjere primjerene pojedinom slučaju radi rješavanje pritužbe.

REAL GRUPA će razmatrati uredno podnesene pritužbe i daljnje mjere koje će možda trebati poduzeti u vezi s pritužbom kako bi se na odgovarajući način riješio nastali problem. Pri tome, ukoliko su pritužbe PODNOSITELJA PRITUŽBE neutemeljene ili pretjerane REAL GRUPA ima pravo odbiti postupiti po takvoj pritužbi.

REAL GRUPA će nastojati rješavati pritužbe PODNOSITELJA PRITUŽBE u razumnom roku poštujući načela transparentnosti i jednakog postupanja u jednakim situacijama, na način koji je razmjeran njihovoj važnosti i složenosti.

REAL GRUPA će obavijestiti PODNOSITELJA PRITUŽBE u pisanom obliku, uz primjenu jednostavnog i razumljivog jezika, o ishodu internog postupka rješavanja pritužbe PODNOSITELJA PRITUŽBE po rješavanju njegove pritužbe, na adresu e-pošte ili adresu PODNOSITELJA PRITUŽBE navedenu u samoj pritužbi.

Postupanje REAL GRUPE prilikom rješavanja pritužbi PARTNERA je besplatno.

Najmanje jednom godišnje, REAL GRUPA će objaviti i/ili ažurirati informacije koje obuhvaćaju ukupan broj podnesenih pritužbi, glavne vrste pritužbi, prosječno vrijeme potrebno za obradu pritužbi i agregirane informacije u vezi s ishodom pritužbi.

U slučaju nezadovoljstva rješenjem pritužbe, PODNOSITELJ PRITUŽBE upućuje se u postupak mirenja, a sve u skladu o pravilima mirenja iz odjeljka „Mirenje“.

Mirenje

REAL GRUPA, kako bi pokušao postići dogovor s PARTNEROM u pogledu postizanja izvansudske nagodbe u bilo kakvim sporovima između REAL GRUPE i PARTNERA nastalima u vezi s pružanjem usluga MHC SERVISA, uključujući pritužbe koje nije bilo moguće riješiti putem internog sustava rješavanja pritužbi, ovime određuje dva ili više miritelja s kojima je spreman surađivati:

 1. Babić dr. sc. Davor, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ćirilometodska 4, Zagreb;
 2. Nagy Tomislav, Odvjetnički ured Nagy, Preradovićeva 10, Zagreb
 3. Petrović dr. sc. Siniša, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb;

Gore navedeni miritelji ispunjavaju sve zahtjeve predviđene člankom 12. stavkom 2. Uredbe 2019/1150 (podaci sukladno Listi arbitara u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, utvrđenoj na 37. sjednici Upravnog odbora Hrvatske gospodarske komore 8. svibnja 2023. godine).

Postupak mirenja je dobrovoljan te su REAL GRUPA i PARTNER dužni svim pokušajima mirenja pristupiti u dobroj vjeri.

Bilo koji pokušaj postizanja dogovora putem mirenja o rješavanju spora u skladu s ovim člankom ne utječe na prava REAL GRUPE i dotičnog PARTNERA da pokrenu sudske postupke u bilo kojem trenutku prije, tijekom ili nakon postupka mirenja.

Postupak mirenja počinje prihvatom prijedloga za provođenje postupka mirenja. Druga se stranka o prijedlogu za provođenje mirenja mora izjasniti u roku od 15 (petnaest) dana od dana kada je primila prijedlog za provođenje mirenja.

Ako se druga stranka o prijedlogu za provođenje mirenja ne izjasni u roku iz prethodnog stavka ovoga članka, smatrat će se da je prijedlog za mirenje odbijen.

Stranke imenuju miritelje na način da se iz popisa miritelja s kojima je REAL GRUPA spremna surađivati nasumičnim izborom odabire jedan izmiritelj.

Mirenje se provodi na način da prvo PARTNER iznosi svoje argumente, na koje onda odgovara REAL GRUPA. Zatim svoje argumente iznosi REAL GRUPA te na njih odgovara PARTNER. Po završetku iznošenja argumenata stranke saslušavaju izmiritelja koji predlaže sadržaj nagodbe u skladu s iznesenim argumentima i odgovorima na iste svih sudionika u postupku mirenja.

Izmiritelj se u postupku mirenja može sastajati sa svakom od stranaka odvojeno, te može informacije i podatke koje je primio od jedne stranke prenijeti drugoj stranci samo uz njezin pristanak.

Mirenje je dovršeno:

 • ako je jedna stranka uputila drugim strankama i izmiritelju pisanu izjavu o odustajanju od postupka mirenja, osim ako u postupku nakon odustajanja jedne stranke sudjeluju dvije ili više stranaka koje su voljne mirenje nastaviti,
 • ako su stranke uputile izmiritelju pisanu izjavu o dovršetku postupka,
 • odlukom izmiritelja da se postupak mirenja obustavlja, donesenom u pravilu nakon što je o tome strankama bila dana mogućnost da se izjasne, a zbog toga što daljnje nastojanje da se postigne mirno rješenje spora više nije svrhovito,
 • ako se nagodba ne sklopi u roku od 60 (šezdeset) dana od početka mirenja,
 • sklapanjem nagodbe.

Nagodba sklopljena u postupku mirenja obvezuje stranke koje su ju sklopile.

Ako su nagodbom stranke preuzele određene obveze, one su ih dužne pravodobno izvršiti te se tada takva nagodba smatra ovršnom ispravom.

Svi sudionici postupka mirenja, uključujući i izmiritelja, dužni su držati povjerljivim sve informacije i podatke za koje saznaju tijekom postupka mirenja.

U sudskom, arbitražnom ili drugom postupku nije dopušteno davati izjave, predlagati dokaze ili podnositi drugi dokaz u bilo kojem obliku, ako se takav dokaz odnosi na:

 • činjenicu da je jedna od stranaka predlagala ili prihvatila mirenje,
 • izjave o činjenicama ili prijedlozima koje su stranke u postupku iznosile,
 • priznanje zahtjeva ili činjenica izvršeno tijekom postupka, ako takva očitovanja nisu sastavni dio nagodbe,
 • isprave koje su pripremljene isključivo za potrebe postupka mirenja, osim ako je zakonom utvrđeno da je njihovo iznošenje nužno radi provedbe ili ovrhe sklopljene nagodbe,
 • spremnost stranaka da tijekom postupka prihvate iznesene prijedloge
 • i druge u postupku iznesene prijedloge.

Iznimno, podaci i informacije iz prethodnog stavka ovoga članka se u postupku pred arbitražom, sudom ili drugim državnim tijelom mogu otkriti ili upotrijebiti u dokazne svrhe samo:

 • ako je to nužno zbog zaštite javnog poretka i samo pod uvjetima i u opsegu koji zahtijeva zakon, ili
 • ako je to potrebno za provedbu ili ovrhu nagodbe.

Izmiritelj i osobe koje sudjeluju u postupku mirenja u bilo kojem svojstvu, ne mogu biti prisiljene svjedočiti u arbitražnom, sudskom ili bilo kojem drugom postupku vezano za informacije i podatke koji proizlaze iz postupka mirenja ili su s njim povezani.

Svatko tko postupi suprotno odredbama iz ovog članka odgovara za štetu koja time nastane.

Pokretanjem postupka mirenja zastara se prekida.

Ako se postupak mirenja okonča bez zaključenja nagodbe, smatra se da prekida nije bilo, osim ako u roku od 15 (petnaest) dana od dovršetka mirenja, stranke podnesu tužbu ili poduzmu drugu radnju pred sudom ili drugim nadležnim tijelom. U tom slučaju će se smatrati da je zastara prekinuta trenutkom pokretanja postupka mirenja.

REAL GRUPA snosi razuman udio ukupnih troškova mirenja u svakom pojedinačnom slučaju. Razuman udio tih ukupnih troškova određuje se, na temelju prijedloga miritelja, uzimajući u obzir sve relevantne elemente predmetnog slučaja, osobito relativnu osnovanost tvrdnji stranaka u sporu, ponašanje stranaka te veličinu i financijsku moć stranaka u međusobnom odnosu.

Postanite član Modus Health Card programa

Ostvarite brojne pogodnosti na zdravstvene usluge i proizvode kod naših ugovornih partnera. Stavite vaše zdravlje na prvo mjesto!

Preuzmite Modus app

Preuzmite besplatnu Modus Health Card aplikaciju sa Google Play na Android ili App Store na IOS uređajima. Zatim preko našeg web shopa kupite AKTIVACIJSKI KOD za aktivaciju jednogodišnje članarine koji šaljemo na e-mail adresu zajedno s kratkim uputama za instalaciju.

Aktivirajte i počnite koristiti sve prednosti članstva već danas!

Budite obavješteni o popustima

Registrirajte se putem donjeg obrasca slanjem vaše e-mail adrese i biti ćete obavješteni o svim novim popustima i akcijama čim se pojave!