Triglav i HealthWustenrot_završnaJutarnji list 24sataAK Siget HAkklaster kartica2Dental Centar b2ZIRSHUOS

Modus International grupa d.o.o. po posebno definiranoj cijeni prodaje partneru Modus Health Card.

Kartica je dizajnirana i tiskana prema zahtjevima partnera, no na margini mora imati otisnuto zaštitno ime “Powered by Modus Health card” kako bi ostali partneri znali da se radi o Modus Health kartici i kako bi odobrili popust korisnicima.

Kroz ovaj model partneru se omogućuje razvoj vlastitog loyalty programa bez dodatnih troškova za sustav podrške i praćenja jer isti dobiva na korištenje od Modus International grupe d.o.o. za cijelo vrijeme trajanja ugovorne obaveze.
Partner samostalno odlučuje hoće li karticu prodavati ili je uklopiti u uslugu kao promotivni alat i time dodati vrijednost na svoju uslugu omogućujući klijentu da ostvari pogodnosti u cijeloj Modus Health Card
mreži.